Dự án Tiểu học Phước Nghĩa- Bình Định

Ngày 16/01/2016 Ánh Dương Techco thi công hoàn thành hệ thống Hòa lưới kết hợp bơm nước giờ nắng 3kwp tại trường Tiểu học Phước Nghĩa- Tuy Phước- Bình Định.

Chân thành cảm ơn nhà tài trợ chính- Viện nghiên cứu năng lượng nguyên tử Hàn Quốc, cảm ơn Đại diện chủ đầu tư, nhà cung cấp thiết bị SolarV Vũ Phong và toàn thể các anh em kỹ thuật, nhân sự đã đồng lòng hỗ trợ Ánh Dương Techco thực hiện dự án này.