Bộ điều khiển sạc PWM 12V 50A

Dùng được hơn 600W pin với hệ 12V. Có thể chuyển từ hệ 12V ...

Giá gốc: 1.250.000 ₫
Giá bán: 1.250.000 ₫
Giảm giá:
Giá / kg:

Bộ điều khiển sạc kỹ thuật số SolarV 24V-20A-500W

Sử dụng để điều khiển nạp từ pin mặt trời xuống ắc quy, sử ...

Giá gốc: 700.000 ₫
Giá bán: 700.000 ₫
Giảm giá:
Giá / kg:

Bộ điều khiển sạc kỹ thuật số 12V-250W Lite

Sử dụng để điều khiển nạp từ pin mặt trời xuống ắc quy, sử ...

Giá gốc: 420.000 ₫
Giá bán: 420.000 ₫
Giảm giá:
Giá / kg:
Giá gốc: 2.190.000 ₫
Giá bán: 2.190.000 ₫
Giảm giá:
Giá / kg:
Giá gốc: 450.000 ₫
Giá bán: 450.000 ₫
Giảm giá:
Giá / kg:
Giá gốc: 2.275.000 ₫
Giá bán: 2.275.000 ₫
Giảm giá:
Giá / kg:
Giá gốc: 1.677.000 ₫
Giá bán: 1.677.000 ₫
Giảm giá:
Giá / kg:
Giá gốc: 2.431.000 ₫
Giá bán: 2.431.000 ₫
Giảm giá:
Giá / kg:
Giá gốc: 1.495.000 ₫
Giá bán: 1.495.000 ₫
Giảm giá:
Giá / kg:
Giá gốc: 2.093.000 ₫
Giá bán: 2.093.000 ₫
Giảm giá:
Giá / kg:
Giá gốc: 1.456.000 ₫
Giá bán: 1.456.000 ₫
Giảm giá:
Giá / kg:
Giá gốc: 3.580.000 ₫
Giá bán: 3.580.000 ₫
Giảm giá:
Giá / kg:
Giá gốc: 4.640.000 ₫
Giá bán: 4.640.000 ₫
Giảm giá:
Giá / kg:
Giá gốc: 4.040.000 ₫
Giá bán: 4.040.000 ₫
Giảm giá:
Giá / kg:
Giá gốc: 3.780.000 ₫
Giá bán: 3.780.000 ₫
Giảm giá:
Giá / kg:

CAMERA KBVISION KX - NB2004MC (góc rộng, nhạy sáng)

Thông tin: Camera HDCVI Night Breaker Cảm biến hình ảnh: ...

Giá gốc: 3.780.000 ₫
Giá bán: 3.780.000 ₫
Giảm giá:
Giá / kg:
Giá gốc: 2.840.000 ₫
Giá bán: 2.840.000 ₫
Giảm giá:
Giá / kg:
Giá gốc: 2.340.000 ₫
Giá bán: 2.340.000 ₫
Giảm giá:
Giá / kg:
Giá gốc: 2.520.000 ₫
Giá bán: 2.520.000 ₫
Giảm giá:
Giá / kg:
Giá gốc: 3.580.000 ₫
Giá bán: 3.580.000 ₫
Giảm giá:
Giá / kg:
Giá gốc: 1.140.000 ₫
Giá bán: 1.140.000 ₫
Giảm giá:
Giá / kg: