Máy phát điện mặt trời COMBO-600V

Màu sắc: Cam Công suất tấm pin: 150W/h nắng Số bộ đèn ...

Máy phát điện mặt trời COMBO-65S

Bảo hành : COMBO 1 Năm – Pin NLMT 10 Năm Màu sắc: ...

Máy phát điện mặt trời COMBO-6S

Máy phát điện năng lượng mặt trời Combo 6S được thiết kế, ...

Giá gốc: 1.290.000 ₫
Giá bán: 1.290.000 ₫
Giảm giá:
Giá / kg:

Máy sạc (nạp) ắc quy điện tử – tự động 3 chế độ 10AH->250AH

Loại 10AH->250AH sạc được nhiều loại bình dung lượng từ ...

Giá gốc: 1.350.000 ₫
Giá bán: 1.350.000 ₫
Giảm giá:
Giá / kg:

Máy sạc (nạp) ắc quy điện tử – tự động 3 chế độ 3AH->70AH

– Loại 3AH->70AH sạc được nhiều loại bình dung lượng từ 3AH ...

Giá gốc: 650.000 ₫
Giá bán: 650.000 ₫
Giảm giá:
Giá / kg:

Máy sạc (nạp) ắc quy điện tử – tự động 3 chế độ 5AH->140AH

– Loại 5AH->140AH sạc được nhiều loại bình dung lượng từ ...

Giá gốc: 900.000 ₫
Giá bán: 900.000 ₫
Giảm giá:
Giá / kg:
Giá gốc: 1.027.000 ₫
Giá bán: 1.027.000 ₫
Giảm giá:
Giá / kg:
Giá gốc: 1.391.000 ₫
Giá bán: 1.391.000 ₫
Giảm giá:
Giá / kg:
Giá gốc: 1.573.000 ₫
Giá bán: 1.573.000 ₫
Giảm giá:
Giá / kg:
Giá gốc: 1.326.000 ₫
Giá bán: 1.326.000 ₫
Giảm giá:
Giá / kg:
Giá gốc: 676.000 ₫
Giá bán: 676.000 ₫
Giảm giá:
Giá / kg:
Giá gốc: 1.820.000 ₫
Giá bán: 1.820.000 ₫
Giảm giá:
Giá / kg:
Giá gốc: 806.000 ₫
Giá bán: 806.000 ₫
Giảm giá:
Giá / kg:
Giá gốc: 962.000 ₫
Giá bán: 962.000 ₫
Giảm giá:
Giá / kg:
Giá gốc: 1.976.000 ₫
Giá bán: 1.976.000 ₫
Giảm giá:
Giá / kg:
Giá gốc: 1.911.000 ₫
Giá bán: 1.911.000 ₫
Giảm giá:
Giá / kg:

Tấm pin năng lượng mặt trời LG295

Tấm pin năng lượng mặt trời trời LG nhập khẩu trực tiếp từ ...

Tấm pin năng lượng mặt trời Poly

Tấm pin năng lượng mặt trời trời Poly nhập khẩu trực tiếp ...

Giá gốc: 1.157.000 ₫
Giá bán: 1.157.000 ₫
Giảm giá:
Giá / kg:
Giá gốc: 1.209.000 ₫
Giá bán: 1.209.000 ₫
Giảm giá:
Giá / kg: